VISI, MISI DAN OBJEKTIF

About us

VISI

Menjadi sebuah institusi latihan bertaraf antarabangsa yang dinamik dan unggul bagi memenuhi keperluan tenaga mahir di sektor perladangan dan komoditi.

MISI

Melahirkan tenaga kerja berpengetahuan dan berkemahiran melalui latihan berasaskan akademik dan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri perladangan dan komoditi.

Objektif IMPAC

Institusi Latihan Induk
Menjadi institusi latihan induk kepada institut latihan agensi di bawah KPK
Image

Alamat

Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia,
Kementerian Perladangan dan Komoditi,
No 15, Aras 6, Persiaran Perdana Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62654 Putrajaya, Malaysia

Search